PRIVACYVERKLARING VAN De Groene Lobby

Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

De Groene Lobby vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk. In deze Privacyverklaring willen we heldere informatie geven over hoe De Groene Lobby omgaat met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met die persoonsgegevens.

Mocht je vragen hebben, of het niet eens zijn met de manier waarop wij handelen: meld het ons alsjeblieft via info@degroenelobby.nl

Het spreekt voor zich dat De Groene Lobby zich in alle gevallen houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn gedeeld. (Dus als je contact met ons opneemt via het formulier op de website, sta je niet automatisch op de mailinglijst).

– De verwerking van persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– We vragen om toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

– We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is. (De server van De Groene Lobby staat bij een gerenommeerd bedrijf en we hanteren onder meer strenge policies over het wisselen van wachtwoorden).

– Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

– Dat wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent persoonsgegevens

De Groene Lobby is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die je aan ons versterkt. Wij doen er alles aan om daar goed mee om te gaan.  Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover hebt kun je contact met

De Groene Lobby opnemen via: 023 2052680 of mail naar: info@degroenelobby.nl

Deze Privacyverklaring is ingegaan op 1 september 2021. Door op of vanaf die datum gebruik te maken van onze diensten, ga je hiermee akkoord.

  1. Omgaan met persoonsgegevens

1.1 Waarom verwerkt De Groene Lobby persoonsgegevens

De Groene Lobby verzamelt en bewaart persoonsgegevens uitsluitend om contact met je op te kunnen nemen in het kader van onze dienstverlening, optimaal gebruik van onze website te maken en (wanneer je daar toestemming voor gegeven hebt) je op de hoogte te houden van interessante informatie/diensten van De Groene Lobby of zijn partners.

1.2 Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam, geslacht

– E-mail

– Evt telefoonnummer(s)

1.3 De Groene Lobby kan je gegevens delen met  andere organisaties die wij

inschakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou. Deze organisaties zullen dan als bewerkers uitsluitend in onze opdracht optreden. Daarbuiten zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

  1. Bewaartermijnen

De Groene Lobby verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot maximaal vijf jaar. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maken we soms gebruik van derden, denk aan een programma als MailChimp. Met zo’n verwerker hebben we een verwerkersovereenkomst.

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

4.1 Via info@degroenelobby.nl kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. We reageren binnen vier weken na je verzoek.

4.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen het bewaren van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je contact opnemen via bovenstaande emailadres. Ook hiervoor geldt dat we binnen vier weken reageren.

4.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop De Groene Lobby je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je direct contact opnemen met Jasper Fleers (023 2052680), de eigenaar van De Groene Lobby, die fungeert als de functionaris gegevensbescherming.

4.4 Ook andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan info@degroenelobby.nl

  1. Binnen de EER

Wij geven jouw gegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

  1. Cookies

6.1 De website van De Groene Lobby maakt geen gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een techniek die informatie verzamelt en gebruikt. Het is een klein tekstbestand dat de werbsite naar jouw browser stuurt.

De Groene Lobby gebruikt geen functionele cookies en tevens ook geen cookies van Google analytics.

6.2 Het gebruik van cookies is veilig. Cookies slaan geen gegevens op zoals uw telefoonnummer of emailadres, waardoor het mogelijk zou worden om jou via die kanalen te benaderen. Ook wordt er niet met behulp van cookies een profiel opgebouwd dat tot een persoon te herleiden is. Als je het gebruik van cookies niet wenst te accepteren, dan kan je deze functionaliteit uitschakelen in jouw internetbrowser.

6.3 De cookies die De Groene Lobby gebruikt, zijn opgedeeld in 3 categorieën.

Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website technisch goed te laten werken.

Prestatie cookies: Deze cookies verzamelen informatie over het gebruik en de prestatie van de website. Bijvoorbeeld welke pagina’s bezoeken de gebruikers. Maar ook als er eens iets misgaat en er een foutmelding komt. Zo weten we hoe we de website moeten verbeteren. Met deze cookies verzamelt De Groene Lobby geen persoonlijke gegevens. Je blijft volledig anoniem.

Daarnaast plaatst de website een cookie voor analyse van de website (Google Analytics). De gegevens van Google Analytics worden geanonimiseerd opgeslagen en niet verder gedeeld. Ze zijn dus niet tot jouw persoon te herleiden voor De Groene Lobby.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt.

Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.