Hier komt een tekst over deze persoon die verschijnt wanneer je erboven hovert. Informatie over zijn/har functie en rol in de duurzame wereld.