Portfolio

De SolarStudio

De SolarStudio wil maar één ding: iedereen zo voordelig mogelijk laten genieten van zonne-energie. Daarom levert de SolarStudio zonnepanelen zonder investering. Dat is elke dag profiteren van de kracht van de zon, zonder dat het iets extra’s kost. De Groene Lobby heeft deze missie ondersteund door acquisitie te doen voor De SolarStudio, wat inhoudt dat de Lobbyisten nieuwe klanten benaderen voor hen en ze bewustmaken van de huidige mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.

EKOMENU

Lekker en gezond eten is goed voor je. Toch komt het er vaak niet van. EKOMENU maakt het je makkelijk. De gezonde maaltijdbox met 100% biologische ingrediënten en heerlijke recepten. De Groene Lobby heeft EKOMENU ondersteund door nieuwe klanten te benaderen en bewustwording van de leefomgeving te stimuleren.

SUPmission

Met SUPmission wordt aandacht gevraagd voor zwerfafval en het belang van een schone stad. Nu en in de toekomst. SUPmission wil bewustwording creëren en anderen motiveren en activeren om de eigen leefomgeving schoon te houden.

Op persoonlijke titel zijn Babs en Jasper mede-oprichters van SUPmission. Daarnaast is De Groene Lobby sponsor geweest van SUPmission en ondersteunden we de missies met onze opruimspullen.

Wil je meer weten over de visie en het verhaal achter SUPmission en het team, of wil je graag meedoen met de volgende SUPmission? Ga dan naar www.supmission.org 

Het Klimaatfonds

Het Klimaatfonds is een vernieuwing van de huidige duurzaamheidssubsidie, SDE+. Het klimaatfonds zal zich niet enkel richten op duurzame opwekking maar zal ook subsidie verstrekken aan emissiereducerende maatregelen. Het fonds zal gevuld worden vanuit de huidige SDE+ subsidie en tevens vanuit veilingopbrengsten van de EU ETS. Een interessante emissiereducerende maatregel voor de energie-intensieve industrie is CCUS. Dit is voor staal en betonproducenten een interessante maatregel om tot 90% emissiereductie te realiseren!